Activiteitenpagina

CHECK ONZE VLOGS!
 

Onze vlogger Julian zal de komende periode het  e.e.a. vastleggen om julli eeen kijkje achter de schermen te geven over alle activiteiten die zich afspelen in en rondom het winkelcentrum. Dit beteket dat je Julian misschien wel o p het winkelcentrum ziet rondlopen om opnames te maken voor de  vlogs :-) De vlogs zijn te bekijken op ons YouTube-kanaal 


SEPTEMBER | Wij zijn jarig!

Om onze verjaardag te vieren delen wij de hele maand september meer dan 350 prijzen uit! 

Hoe werkt het?
1)Bij een aankoop van minimaal € 10,- of hoger, bij één van onze ondernemers op het winkelcentrum, ontvang je één scankaart met unieke scancode.

2) Check direct bij de prijzengenerator op het HEMA-plein of je een prijs hebt gewonnen!

3) Wanneer je prijs hebt, dan kun je jouw prijs direct bij de desbetreffende winkel ophalen. Op de geprinte voucher staat aangegeven welke prijs je hebt gewonnen en bij welke winkel je de prijs kunt ophalen!
De prijzen kunnen tot uiterlijk 31 oktober worden opgehaald in de winkels op het winkelcentrum.

Actievoorwaarden Scan & Win Shoppingcenter Overvecht 2020

1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door de in Shoppingcenter Overvecht georganiseerde Scan & Win actie (hierna: "deze Actie”).
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden.
1.3 Shoppingcenter Overvecht is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie- voorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat het winkelcentrum daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van deze Actie, zal door Shoppingcenter Overvecht bekend gemaakt worden via de website www.scovervecht.nl
1.4 Deelname aan de scan en win actie is uitgesloten voor deelnemende bedrijven, evenals iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de scan en win actie.
1.5 Deze Actie begint op dinsdag 1 september 2020 om 09:00 uur en eindigt op woensdag 30 september 2020 om 18:00 uur.
1.6 Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of deze Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
2. Voorwaarden
2.1 Deelname aan deze Actie kan alleen met een geldige scankaart.
2.2 De leeftijd om deel te nemen aan deze Actie is 18 jaar of ouder.
2.3 Deelnemers mogen maximaal 5 scankaarten per keer scannen. Hierna is een volgende deelnemer aan de beurt tenzij er verder niemand wacht.
2.4 Scan en Win bonnen zijn enkel geldig in de aangegeven periode. Buiten deze periode hebben deze geen enkele waarde.
2.5 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
2.6 Shoppingcenter Overvecht is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deel- nemers niet conform de Actievoorwaarden handelen, dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
2.8 Prijzen kunnen enkel bij de betreffende winkel afgehaald worden.
2.9 De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
3. Publiciteit
3.1 Deelnemers aan deze Actie geven Shoppingcenter Overvecht toestemming om gefotografeerd te worden en eventuele foto’s en hun namen te gebruiken voor promotionele activiteiten. Hier kunnen geen rechten aan ontleent worden en men heeft geen recht op financiële vergoedingen.
4. Klachten
4.1 Klachten omtrent de Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij de organisatie Shoppingcenter Overvecht - www.scovervecht.nl gevestigd te Utrecht.